Det är dags att skapa en god social arbetsmiljö. På riktigt.


Alla chefer i Sverige har ett ansvar för att skapa en bra social arbetsmiljö och motverka social psykisk ohälsa.
Har du koll på de nya tuffa reglerna som gäller?
Funderar du såsom många andra över vad man kan göra för att leva upp till dem?
Då finns vi här för att hjälpa till.


Social arbetsmiljö i världsklass- Made in Sweden

Vi är sex föreläsare, de mest anlitade inom våra ämnen, som gått samman därför att vi brinner för att bidra till en bättre social arbetsmiljö. Vi tror att Sverige kan vara ett föregångsland i detta och det vi vill vara med och bidra till tillsammans med dig.

Vi har lång erfarenhet, tillsammans över 100 år, av att arbeta med dessa frågor och har sett bättre resultat både på kundundersökningar och på medarbetarenkäter när man satsat på de mjuka frågorna.


Mot nya höjder

Visst, man ska absolut motverka stress och psykisk ohälsa. Men vi tar det ett steg till. Hur skapar man en hälsosam arbetsplats? Om man bara undviker saker hamnar man på noll-läge. Vi vill vara med och bidra till en bra social arbetsmiljö på din arbetsplats.
På riktigt.


Bättre resultat

Om det skulle vara smidigare relationer, bättre samarbete, större arbetsglädje, bra kommunikation och ökad delaktighet tror du att det skulle påverka ert resultat? Det tror vi. Tillsammans tror vi att vi kan lyfta er verksamhet mot nya höjder.


Det ska vara enkelt för dig

För att underlätta arbetet för dig har vi satt ihop en serie av föreläsningar/utbildningar som alla bidrar till en riktigt bra social arbetsmiljö och mindre psykisk ohälsa på din arbetsplats. Vi tror att du också tycker frågorna är viktiga och med den nya lagen får vi hjälp att prioritera frågan. Den måste upp på agendan nu.Läs mer här

 

Vad är social arbetsmiljö?


Social arbetsmiljö handlar om alla relationerna vi har på jobbet och hur de fungerar och påverkar oss. Bra relationer ger en bra social arbetsmiljö. Bra social kompetens leder till bättre relationer som skapar arbetsglädje, effektivitet och bättre resultat. Vi hjälper till med att skapa bra möten människor emellan som ger energi och därmed bidrar till verksamhetens resultat.
Vi är varandras arbetsmiljö.Läs mer här

Hur skapar vi en social arbetsmiljö i världsklass?


Föreläsningsserier

Vi är föreläsare med expertkunskaper som vill hjälpa dig att skapa en riktigt bra social arbetsmiljö. Vi har sett både arbetsglädjen och resultatet lyfta när man vet vad man kan göra för att skapa en bättre social arbetsmiljö och varför.

Utbildningar

Samtliga ämnen som beskrivs på sidan om våra föreläsningar går att genomföra som utbildningar. Det blir en ytterligare dimension av aktivt deltagande, en lärprocess som bygger på reflekterande och delaktighet.

Workshops

Samtliga ämnen som beskrivs på sidan om våra föreläsningar går att genomföra som workshops. Det blir en ytterligare dimension av aktivt deltagande, en lärprocess som bygger på reflekterande och delaktighet.Sociala Arbetsmiljödagen.

En heldag där vi tillsammans tar del av hur vi kan göra för att skapa en Social arbetsmiljö där vi gör varandra bättre!
Lyssna till experter, ta del av den senaste forskningen och få konkreta verktyg om hur du kan skapa en bättre social arbetsmiljö just i den situation där du befinner dig.

Du får även möjlighet att nätverka och få input från andra som arbetar med denna viktiga fråga, både högt och lågt. Dessutom kommer det vara gott om erbjudanden på t ex böcker till specialpris, exklusiva föreläsningspaket till både chefer och medarbetare samt mer kunskap!

Vårt motto: Social arbetsmiljö i världsklass- för alla.

 Sociala Arbetsmiljödagen


Mer om dagen