Vi hjälper till

Föreläsningar- Ett paket att välja från.

Vår mission – att bidra till att Sverige blir ett föregångsland för god social arbetsmiljö

För att det ska vara enkelt för dig har vi satt ihop ett paket. Du kan välja hela serien eller delar av den. Det viktigaste är att det blir bra för er.

Ämnena kan genomföras som föreläsningar eller utbildningar – ni väljer. Vid varje tillfälle lyfter vi fram en viktig aspekt av den sociala arbetsmiljön och vad som skapar en bra psykisk hälsa och miljö på jobbet.

Föreläsningar Social arbetsmiljö.

Mer om våra föreläsningar.

KONSTEN ATT SKAPA EN BRA SOCIAL ARBETSMILJÖ- HUR GÖR MAN?

LENA SKOGHOLM

Hur gör man?

En inspirationsföreläsning full med kunskaper hur man både som medarbetare och chef bidrar till att skapa en bra social arbetsmiljö. Bygger på ny hjärnforskning och innehåller konkreta verktyg för att lyfta den sociala arbetsmiljön till nya höjder där kolleger stöttar varandra och tillsammans skapar bättre resultat.

Om du dessutom förstår vad som händer med oss i pressade situationer och när vi har eller möter upprörda känslor och vet hur du kan hantera det, minskar stressen betydligt medan arbetsglädjen och resultat ökar.
Föreläsningen kännetecknas av hög igenkänningsfaktor med pedagogik som gör att budskapet fastnar. Konkreta vardagssituationer lyfts upp, skratt blandas med allvar och fokus ligger på hur ni kan göra i er egen verksamhet för att lyckas med konsten att skapa en riktigt bra social arbetsmiljö.

Om Lena

Lena Skogholm är beteendevetaren som specialiserat sig på hur vi har nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt som ger resultat för den sociala arbetsmiljön. En studie från Högskola Väst visar att den sociala arbetsmiljön förbättrats sedan man använt sig av kunskaperna som Lena delar med sig av.

I sin nya bok Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv har hon samlat hjärnforskning som både är lätt att ta till sig och lätt att göra verkstad av i vardagen för att skapa en riktigt bra sociala arbetsmiljön som lyfter verksamheten.

De senaste 10 åren har Lena Skogholm föreläst och utbildat i hur vi kan möta varandra utifrån hjärnans förutsättningar. Hon har skapat kommunikationsmodellen Talkmap som används runt om i Sverige. Med erfarenheter från verksamhetsutveckling, TV och teater samt med sin bakgrund som pastor och pedagog ger hon en föreläsning man minns.

DET GODA VÄRDSKAPET

JAN GUNNARSSON

Om kommunikation och att möta människor

Med sin 30-åriga egna erfarenhet från bemötande, värdskap, ledarskap, utveckling och kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, talar och skriver Jan med mycket humor, känsla och personliga anekdoter utifrån egna erfarenheter. Hans föreläsningar är:

Utvecklande. Ger nya perspektiv och insikter.
Underbyggda. Utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.
Underhållande. Glädje och humor med glimten i ögat.
Uppmuntrande. Skapar stolthet över den man är och det man gör.
Uthålliga. Tankarna sitter kvar och kan omsättas i handling.

Om Janne

Jan är grundare till Värdskapet som hjälper ledare och medarbetare att utveckla inkluderande, öppna och välkomnande verksamheter och platser. Som författare till åtta böcker inom värdskap, bemötande, service, samverkan och ledarskap är Jan en av landets mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin publik vid över 1 800 tillfällen i Sverige och internationellt.. Efter mångårigt boende i England och USA skriver och talar Jan engelska flytande.

Jan är utbildad som lärare i medkänsla vid Stanford University i USA och har gått utbildningsprogram i personligt ledarskap på Harvard Business School. Som kontrast har han även varit på retreater och dessutom har Jan läst 500 böcker om att vara människa och ledare, för att ständigt utveckla sig själv och sitt ämne.

Läs mer om Jan och Värdskapet.

JOBBAR VI IHOP ELLER BARA SAMTIDIGT?

HASSE CARLSSON

Jobbar vi ihop eller bara samtidigt?

Läs det igen tänker jag …
Får meningen dig att le? Kanske skratta till lite? Den väcker ofta en sån reaktion hos läsaren. ☺
Men fundera på riktigt, låt det landa ordentligt – hur är det för dig och dina kollegor egentligen? Jobbar ni ihop?
Tempot är högt och uppgifterna många – så ser dagens arbetsro ut. Alla energi vi har behöver vi ge till kunden – och samtidigt ska vi må bra, utvecklas och skapa resultat. Gärna snabbt och hela tiden också … Viljan finns hos så många av oss – men hur gör jag??
Följ med på en spännande resa där Hasse tar dig med i en föreläsning kring kommunikation, samarbete, medarbetarskap och ledarskap. Många ämnen berörs – som exempelvis hur vi kan skapa det resultat som förväntas av oss på våra arbetsplatser och samtidigt skapa en kultur där vi tar eget ansvar, ser olikheter som ett underbart sätt att skapa en bra beslutsbas och där vi förstår att vi skapar ett bättre resultat när vi jobbar samtidigt – och ihop.
Du får med dig konkreta tips – om hur du kan skapa goda relationer – till dina kunder, kollegor och kanske också till din chef – hur du kan jobba tillsammans med andra – även de som kanske inte är dina favoriter – för att skapa ett bra resultat!

Om Hasse

Hasse Carlsson har ett förflutet inom försäljning och specialpedagogik. Han arbetar, sedan mer än 10 år som en mycket uppskattad föreläsare och konsult inom kommunikation, medarbetarskap och kultur på en arbetsplats – i syfte att uppnå ett resultat. Han anlitas av olika branscher, alltid där det finns människor, i syfte att få grupper att inspireras till att arbeta bra, och ännu bättre, tillsammans. Hasse är dessutom författare till boken; ”Jobbar vi ihop, eller bara samtidigt”.
Läs mer på
www.malochmening.se.

UPPKOPPLAD ELLER AVKOPPLAD?

MICKE DARMELL

En organisation är summan

av alla dess relationer, såväl på insidan som i kontakt med kunder, samarbetspartners och samhället i stort. Påverkas en relation, påverkas helheten, precis som i vilket ekosystem som helst. Verksamhetens relationskapital som man talar idag, är kanske den viktigaste och mest värdefulla tillgång en verksamhet har.
Relationer idag påverkas av den ständiga uppkopplingen- många gånger på ett positivt sätt. Dock gör den ständiga uppkopplingen det svårare att vara härvarande vilket också gör det svårare att verka i team.
I EN VÄRLD DÄR trycket på arbetsplatserna är större än någonsin, där tiden är den största bristvaran i privatlivet och när de flesta relationerna finns på nätet är det inte så lätt att vara härvarande.

När arbetslivet allt mer smälter samman med privatlivet skapas paradoxer. När du är på jobbet kanske du tänker på barnen eller fritiden, när du är hemma kanske du skickar mail och tänker på jobbet. Det är dags att ändra på detta nu!

Om Micke

Micke Darmell är idag en av Sveriges mest uppskattade och anlitade föreläsare, key note speakers och mötesevangelister. Hans mission är att skapa bättre möten- Sådana möten som du går på på jobbet och möten mellan människor.
Micke är inte en säljare av sina budskap- han är en missionär. Hans föreläsningar präglas av värme, humor och delaktighet och hans närvaro på scen ger trygghet för åhörarna. Hans passion för sina ämnen skapar intresse och inspiration till förändring.
Hjärteämnen; Den ständiga uppkopplingen och digital stress, effektiva möten, härvaro och möteskultur

STYRKEBASERAD UTVECKLING

GUNNEL RYNER

Hela vår kultur präglas

…av ett överdrivet fokus på det som inte fungerar. Men om vi bara ägnar oss åt att åtgärda fel och brister kommer vi bara till noll, icke-problem. Dessutom riskerar vi att skapa en negativ atmosfär som får människor att tappa glädjen och motivationen.
Vill ni i stället ha en arbetsplats präglad av stolthet, arbetsglädje, engagemang och kreativitet, där ni får fram det bästa i er själva och tillsammans når exceptionella resultat? Då krävs ett helt annat fokus, där ni tar vara på och bygger vidare på era styrkor och allt ni redan gör bra. Gunnel Ryner ger er verktygen ni behöver för att skapa en riktigt god social arbetsmiljö – inte bara en ok miljö, där ni slipper bli sjuka – utan en fenomenal miljö, som får er att verkligen blomstra, trivas och må bra, en miljö där ni ger varandra draghjälp för att prestera på topp och nå era gemensamma mål.

Om Gunnel

Gunnel Ryner är beteendevetare, organisationskonsult, coach och författare till boken ”Släng problemglasögonen – starta en positiv revolution!”. Hon har en bred yrkeserfarenhet som personalchef, kontorschef, projektledare, organisationskonsult, utbildare och coach, i både privat och offentlig verksamhet.
Gunnels föreläsningar om styrkebaserad utveckling grundas på forskning inom Positiv Psykologi och metoder som Appreciative Inquiry och Lösningsfokus. Gemensamt för dem alla är att de fokuserar på vad som orsakar välmående och framgång, snarare än vad som orsakar problem. Med sin gedigna kompetens, smittande entusiasm och positiva energi har Gunnel inspirerat tusentals människor att skifta fokus och utveckla sig själva och sina verksamheter utifrån vad de redan gör bra.

FRÅN YTLIGHET TILL INNERLIGHET

BJÖRN NATTHIKO LINDEBLAD

Från ytlighet till innerlighet

Björn berättar med inlevelse och humor om sin inre och yttre resa. Om ögonblick han aldrig glömmer och om besluten som förändrade nästan allt. Lyssna till Björns tankar om intuition, etik, ansvar, medkänsla, människosyn, medveten närvaro och stillhetens värde. Om hur vi tillsammans kan skapa tryggare, gladare och mera innerliga arbetsplatser. Om hur vi helt enkelt kan resa genom livet med lättare bagage.
Trots att Björn fokuserar på existentiella frågor, så skrattas det ofta mycket under hans föredrag. Det brukar vara igenkänningens värmande magskratt. Björns avsikt och förhoppning är att du efteråt går hem lite större, starkare, frimodigare och med en spirande känsla av samhörighet och tillit i bröstet. 

Om Björn

Björn är civilekonomen som hoppade av ett tobbjobb som 25-åring, och istället blev buddhistisk skogsmunk i 16 år, i både öst och väst. Sedan Björn kom hem igen hösten 2008 har han blivit en av våra mest uppskattade talare och meditationslärare. Hans ”Sommar” i P1 2012 blev ett av det årets allra mest hyllade. Björn har även varit en flitig gäst i TV-soffan, och bl a intervjuats av Anne Lundberg, Stina Dabrowski, Laila Bagge, Malou von Sivers, Tilde de Paula och Peter Jidhe. Alla intervjuerna är tillgängliga på Björns Youtube-kanal.