Utbildningar och workshops som lyfter och fördjupar

Utbildningar

Det blir en ytterligare dimension av aktivt deltagande, en lärprocess som bygger på reflekterande och delaktighet. Kunskaperna fördjupas och processen att aktivt ta in kunskaperna för att kunna praktisera dem i sin vardag ligger i fokus.

Samtliga ämnen som beskrivs på sidan om våra föreläsningar går att genomföra som utbildningar.

Workshops

Här får deltagarna med hjälp av en processledare arbeta med hur de vill utveckla sin egen sociala arbetsmiljö. Fokus ligger på aktivt deltagande med utgångspunkt hur vill man att det ska vara på den egna arbetsplatsen och hur man tar sig dit steg för steg.

Samtliga ämnen som beskrivs på sidan om våra föreläsningar går att genomföra som workshops.