Vad är social arbetsmiljö?

Relationer.

Det handlar om relationerna på jobbet och hur de fungerar. Bra relationer ger en bra social arbetsmiljö. Vet du om att forskning visar att relationer kan vara det som stöttar oss mest i vardagen eller det som stressar oss mest?

Bra social kompetens leder till bättre relationer som skapar arbetsglädje, effektivitet och bättre resultat. Har du träffat en person som tar massa energi? En person som ger energi? Vad tror du att deras agerande gör för den sociala arbetsmiljön och för er verksamhets resultat?

Vi hjälper till med att skapa bra möten människor emellan som ger energi och därmed bidrar till verksamhetens resultat och framgång.Kontakta oss idag

Organisatorisk och social arbetsmiljö

(AFS 2015:4)


Vad säger lagen?


Lagtexten om den sociala arbetsmiljön säger att arbetsgivaren skall ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Målen kan syfta till att exempelvis stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet.


Till höger kan du ladda ner och läsa hela föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)